All About Rabindra Sangeet

রবীন্দ্র সঙ্গীতের সব কিছু

Geetabitan.com (since 2008)

Welcome to Geetabitan


Rabindra Sangeet Albums. Sung by the verified singers of this website. 150 talented singers & over 780 songs.

Go to page

Rabindra Sangeet Collections. Sung by the verified singers of this website. Nearly 500 unique Tagore songs.

Go to page

Musical events organized by Geetabitan.com on the occasion of Pachishe Boishakh. In the year 2014 and 2015.

2014 2015

Share this page

Lyric and background history of song bajao re mohan banshi

Song of Rabindranath Tagore

Advertisement

This page contains lyric of Tagore song bajao re mohan banshi and its transliteration in English with background history. Background of the song includes the place and date of the song written by Rabindranath, name of the newspaper or magazine the song was first published in and the name of the person who had prepared the notation or swaralipi. This page also contains the musical composition of song like parjaay, taal, raag and ango.

The other related elements of this song like translation in English and Hindi, notation in Bengali (swaralipi), staff notation (western) which are available in other pages, please find the related links below. We have also provided the pdf's of lyric, notation and staff notation with midi with downloadable links so that people may find it easier to get the song and notations in printed format.Advertisement


Parjaay: Bhanu Singher Padabali (10)

Taal: Baitalik

Raag: Pilu-Kirtan

Anga: Kirtan

Written on: 1877

Published in: Bharati

Collection: Bhanu Singha Thakurer Padabali

Swarabitan: 21

Notation by: Indira Debi Chowdhurani


Lyric in Bengali

All related links of this song

Tagore song bajao re mohan banshi
Download or print this lyric

Transliteration in English

Baajao re mohano banshi!
Saara dibasaka birahadahanodukh maramako tiyaasha nashi.   
Rijha mon bhedana bnaasharibaadana knaaha sikhali re kaana!-  
Hane thirathira marama abashakaro lohu lohu madhumoyo baan.
Dhasadhasa karataha uraha biyakulu, dhulu dhulu abasha nayaan.  
Kata shata barashaka baata snoyaraya adhira karaya paraan.
Kata shata aasha purala na bnadhu, kata sukha karala payaan. 
Pohu go, kata shato piritajaatana hiye bindhayola baan.  
Hridaya udaasaya nayana uchhaasaya daaruna madhumaya gaan.  
Saadh jaay iha jamuna-baarim daaraba dagadha paran.  
Saadh jaay bnadhu, raakhi charana taba hridayamaajha hridayesha -  
Hridaya juraavana badanachandra taba heraba jeebanoshesha.  
Saadh jaay iha chandamakirane kusumita kunjabitaane
Basantabaaye Praana mishaayaba banshika sumadhura taane.  
Praana bhaibe majhu benugeetamoya, raadhamoya taba benu.  
Jaya jaya maadhaba jaya jaya raadha, charane praname bhaanu.

More about this song bajao re mohan banshi


Get detail information about the song i.e. musical composition, background history, notation, translation and staff notation with downloadable options. Visit the following links.

Boishakhi Pronaam

Collection of
Rabindra Sangeet

Sung by the talented and upcoming singers published in this site.

geetabitan profile

Singers album

Sung by selected Rabindra Sangeet singers.

geetabitan profile

Publish your song
in this site

If you sing Rabindra Sangeet we invite you to send us your song/recordings to publish in this site.

geetabitan profile

Search Rabindra Sangeet